Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29

Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29 telah diadakan pada 23 Jun 2012 di Awana Porto Malai Langkawi, Tanjung Malai, Langkawi dengan kehadiran seramai 60 pegawai mewakili organisasi masing-masing.

Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Dipertua Persatuan Badan Berkanun Malaysia (PBBM) Y.Bhg. Prof. Dato' Dr. Mohamed Mustafa Ishak (UUM). Pengerusi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua Ahli Jawatankuasa, wakil dan ahli-ahli yang hadir serta segala sokongan dan sumbangan yang telah diberikan di dalam semua aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan Badan Berkanun Malaysia (PBBM) selama ini. Di kesempatan yang sama, Pengerusi juga mengucapkan terima kasih kepada PBBM Global (PGC) iaitu anak syarikat PBBM yang turut sama hadir di mesyurat kali ini .

Ahli mesyuarat meluluskan dan mengesahkan minit mesyuarat Agung ke-28 yang dibentangkan.


Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29