Pemegang Amanah Sesi 2022 - 2024

Pemegang Amanah

YBhg. Prof.Ts.Dr. Massila Binti Kamalrudin

Naib Canselor Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Pemegang Amanah

YBhg. Dato Sri' Amrin Awaluddin

Pengarah Urusan Kumpulan & Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji (LTH)

Pemegang Amanah

YBhg. Dr. Ismail Parlan

Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)