BORANG PENYERTAAN
NAMA KURSUS :  
TARIKH :  
CATITAN: UNTUK PROGRAM DI KUALA LUMPUR HANYA TANPA PENGINAPAN. BERPENGINAPAN HANYA UNTUK LUAR KUALA LUMPUR
SILA TANDA (x) DIBAWAH INI
Nama Peserta (Mengikut Kad Pengenalan)
Tanpa Penginapan
Berpenginapan Dua Sebilik (Twin)
Berpenginapan Perseorangan (Single)
1)      
2)      
3)      
4)      
5)      

* PENGHANTARAN BORANG HENDAKLAH MELALUI KETUA UNIT/JABATAN

ORGANISASI/ALAMAT :  
ALAMAT EMAIL :  
NAMA PEGAWAI YANG MELULUSKAN :  
TELEFON :  
FAX    
TANDATANGAN :  
TARIKH :