PROGRAM LATIHAN JANUARI HINGGA NOVEMBER 2021

Bil. Tajuk Sasaran/Tempat Tarikh
1 KURSUS 'STRESS AND CONFLICT' TERBUKA (KL) 16–17 FEB
2 KURSUS BUDAYA KERJA CEMERLANG KUMPULAN SOKONGAN (KL) 16–17 FEB
3 BENGKEL "MANAGING, ORGANISING & SUPERVISING TRAINING PROGRAMME" TERBUKA (KL) 23–24 FEB
4 KURSUS MEMBINA PASUKAN KERJA BERKESAN (TEAMBUILDING) TERBUKA (KL) 23–24 FEB
5 KURSUS PENINGKATAN KUALITI DAN INTEGRITI KAKITANGAN TERBUKA 2-3 MAC
6 BENGKEL PERSEDIAAN PERSARAAN TERBUKA (KL) 2-3 MAC
7 KURSUS PERKHIDMATAN PELANGGAN CEMERLANG TERBUKA (KL) 9-10 MAC
8 KURSUS EQ DALAM PEMANDUAN BERHEMAH DAN ECO-DRIVING TERBUKA (KL) 9-10 MAC
9 KURSUS KEMAHIRAN PENYELIAAN BERKESAN KUMPULAN SOKONGAN (KL) 16-17 MAC
10 KURSUS KETERAMPILAN DALAM MEMBINA KERJAYA TERBUKA (KL) 16-17 MAC
11 KURSUS KERJA SECARA KREATIF DAN INOVATIF TERBUKA (KL) 23-24 MAC
12 KURSUS PENGURUSAN MENTORING DAN 'COACHING' TERBUKA (KL) 23-24 MAC
13 KURSUS KEMAHIRAN PENGUCAPAN AWAM KUMPULAN SOKONGAN (KL) 30-31 MAC
14 KURSUS PENGURUSAN KAUNTER TERBUKA (KL) 6-7 APRIL
15 KURSUS PENGURUSAN CUTI & ELAUN DALAM PERKHIDMATAN AWAM TERBUKA (KL) 6-7 APRIL
16 KURSUS TRANSFORMASI DIRI DALAM PEMBENTUKAN PERSONALITI UNGGUL (TOWERING PERSONALITY) TERBUKA (KL) 24-25 APRIL
17 KURSUS PENINGKATAN DINAMIKA DAN EFISIENSI PEMBANTU AM PEJABAT (PAP) TERBUKA (KL) 24-25 APRIL
18 KURSUS KEFAHAMAN DAN PRAKTIS AMALAN EQ & 5S TERBUKA (KL) 8-9 JUN
19 KURSUS PARADIGM INSAN SUPER TERBUKA (KL) 8-9 JUN
20 KURSUS ASAS PENGURUSAN REKOD KUMPULAN SOKONGAN (KL) 22-23 JUN
21 KURSUS PEMANDU BERHEMAH KUMPULAN SOKONGAN (KL) 22-23 JUN
22 KURSUS PEMBANTU TADBIR: "RESPONSIBILITIES BEYOND" KUMPULAN SOKONGAN 29-30 JUN