Bersama Mewakili Ahli Jawatankuasa Tertinggi

Wakil Ahli Jawatankuasa Tertinggi

Puan Norul Huda Mohd Sidek

Pengurus Besar Pentadbiran & Perolehan
Lembaga Tabung Haji

Wakil Ahli Jawatankuasa Tertinggi

YBhg. Dato Abdul Manap Dim

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pematuhan)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Wakil Ahli Jawatankuasa Tertinggi

Encik Khairul Anuar Mhd Juri

Pengarah Jabatan Perlesenan dan Pembangunan Penjaja, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

Wakil Ahli Jawatankuasa Tertinggi

YBrs. Dr Rozhan Abu Dardak

Timbalan Ketua Pengarah (Perkhidmatan)
Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Wakil Ahli Jawatankuasa Tertinggi

Encik Mohd Redzuan Ahmad

Ketua
Seksyen Operasi Pejabat Negeri
Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Wakil Ahli Jawatankuasa Tertinggi

YBhg. Dato Wan Azman Wan Omar

Jabatan Pendaftar Universiti Putra Malaysia (UPM)

Wakil Ahli Jawatankuasa Tertinggi

YBhg. Dato' Mohd Naim Daruwish

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Bahagian Operasi)
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)