YAYASAN AMANAH LATIHAN BERKANUN
(Persatuan Badan Berkanun Malaysia)
KURSUS PENGURUSAN SISTEM FAIL DAN PENGKELASAN PERKARA
OBJEKTIF

Dengan menghadiri kursus ini peserta akan mendapat :-

 • Meningkatkan kesedaran dan fahaman mengenai kepentingan pewujudan sistem fail yang teratur, sempurna dan berfungsi.
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berhubung dengan perjalanan sesuatu sistem fail dengan berkesan.
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam aktiviti pengkelasan, penyusunan, penyimpanan, mengindeks dan pengesanan fail.
 • Meningkatkan pengetahuan dalam pengawalan rekod kualiti sejajar dengan keperluan di bawah ISO.


 

KANDUNGAN

Teori dan Praktis Dalam Pengurusan Rekod

 • Pengurusan Rekod sebagai salah satu kaedah dalam pengurusan
 • Peringkat-peringkat dalam Pengurusan Rekod
 • Konsep dan kitaran hidup Rekod
 • Faedah program Pengurusan Rekod
 • Amalan-amalan yang bercanggah dengan teori Pengurusan Rekod
 • Pengurusan Rekod secara elektronik
 • Pengawalan Rekod Kualiti

Teori dan Praktis Dalam Pengurusan Sistem Fail

 • Takrifan dan istilah-istilah dalam sistem fail
 • Tujuan dan matlamat sistem fail
 • Peringkat-peringkat dalam sistem fail
 • Pelbagai jenis registri dalam pengurusan sistem fail
 • Penggunaan jenis-jenis pengkelasan
 • Penggunaan indeks dalam sistem fail
 • Proses penyusunan dan penyimpanan fail
 • Pengesanan maklumat
 • Proses pemisahan fail-fail tidak aktif
 • Peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pemisahan fail/rekod
 • Penggunaan komputer dalam proses menyediakan pengkelasan perkara dan indeks

Operasi Fail

 • Pembukaan dan penutupan fail
 • Surat menyurat dan fail
 • Penentuan tajuk dan pengkelasan
 • Rekabentuk fail yang praktikal
 • Kertas minit dan fungsinya
 • Pengawalan pergerakan fail
 • Keseragaman Prosedur (ISO)

Proses Pengkelasan/Klasifikasi Dalam Pengurusan Sistem Fail

 • Penjelasan pengkelasan fail
 • Keperluan dan kepentingan klasifikasi dan pengurusan sistem fail
 • Status fail (Sulit dan Rahsia)
 • Penggunaan pelbagai kod klasifikasi
 • Abjad
 • Nombor
 • Abjad dan nombor
 • Warna
 • Perkara
 • Geografi
 • Neumonic
 • Prinsip-prinsip utama dalam proses pengkelasan

Ciri-ciri Tempat/Kelengkapan Menyimpan Fail

 • Kesesuaian
 • Keperluan
 • Syarat-syarat
 • Kawalan dari makluk perosak
 • Peralatan yang sesuai untuk penyimpanan rekod

 

PESERTA
Kumpulan Sokongan
TAJUK : KURSUS PENGURUSAN SISTEM FAIL DAN PENGKELASAN PERKARA
TARIKH : 10 - 11 MAC 2020
TEMPAT : KUALA LUMPUR
YURAN UNTUK SEORANG PESERTA :
.
Tanpa Penginapan
AHLI 
RM650.00
B/AHLI 
RM750.00
* Tanpa Penginapan : Yuran kursus termasuk jamuan ringan pagi/petang dan makan tengahari sahaja 
*Sila (/ ) pilihan di borang penyertaan
PEMBAYARAN :

Potongan 10% ahli dan 5% bukan ahli jika sesebuah organisasi menghantar 5 orang atau lebih peserta untuk satu program/kursus. 

Cek hendaklah dibuat atas nama 'YAYASAN AMANAH LATIHAN BERKANUN Akaun CIMB Bank PWTC: 14200002276-05-6

SIJIL : Para peserta akan menerima sijil penyertaan
TARIKH TUTUP : 25 FEBRUARI 2020
CARA MEMOHON : Sila isikan borang dan dikembalikan kepada:-
Ketua Pegawai Eksekutif
Persatuan Badan Berkanun Malaysia
5-3F, Tingkat 3, Jalan Hentian 1C, Pusat Hentian Kajang off Jalan Reko, 43000 KAJANG
(u.p: Encik Mohd Nadzri Mohd Noor)
Tel. No : 03-87374531/87399249 Fax No : 03-87399250
Laman web - http://www.pbbm.org.my / e-mail- pbbbm@po.jaring.my / pbbbm@yahoo.com
Borang Penyertaan