YAYASAN AMANAH LATIHAN BERKANUN
(Persatuan Badan Berkanun Malaysia)
KURSUS PELUPUSAN REKOD DAN FAIL TIDAK AKTIF
RASIONAL
Agensi-agensi kerajaan banyak mewujudkan rekod-rekod dalam urusan harian. Selepas selesai rekod-rekod ini digunakan bagi pelbagai urusan kerajaan, satu masa kelak sebahagian besar daripada rekod-rekod ini tidak diperlukan lagi bagi urusan-urusan seterusnya kerana semua tindakan ke atas selesai diuruskan. Rekod-rekod yang dianggap tidak lagi aktif akan tersimpan di agensi-agensi kerajaan. Ianya akan memerlukan ruang, peralatan dan tenaga kerja bagi menguruskannya. Sebenarnya rekod-rekod yang tidak aktif ini boleh dilupuskan menerusi undang-undang peraturan yang ada. Peserta-peserta program kursus ini akan didedahkan dengan segala prosedur dan tatacara pelupusan rekod.

OBJEKTIF
 • Memahami kaedah menentukan rekod-rekod tidak bernilai dan yang bernilai kekal.
 • Memahami dan mengenal pasti serta dapat menyelamatkan rekod bertaraf arkib.
 • Memahami kaedah membuat penilaian ke atas rekod tidak aktif.
 • Mengasingkan dan memisahkan rekod aktif dan tidak aktif.
 • Memahami kerja-kerja pelupusan bagi tujuan pemindahan/pemusnahan mengikut prosedur/peraturan yang sedia ada.
 • Menguruskan pelupusan rekod kewangan mengikut AP 150 - Lampiran M.KANDUNGAN BENGKEL
 • Konsep penguruan rekod
 • Pendekatan/fahaman prinsip-prinsip kearkiban,
  - Peringkat-peringkat penyusunan
  - 3 kaedah pendekatan - various approaches
 • Kriteria pemilihan rekod bertaraf arkib
  - Jenis
  - Taraf rekod
  - Nilai-nilai rekod, nilai utama, nilai sekunder
  - Proses penilaian rekod
 • Penyediaan deskripsi
  - Senarai pemindahan
  - Inventori rekod
  - Jadual pelupusan rekod
 • Urusan Pemindahan/perhubungan adengan Arkib Negara Malaysia
  - Faedah selepas proses pelupusan rekod
  - Penjimatan ruang, peralatan, kos dan tenaga kerja
  - Perundangan/Peraturan - Akta Arkib Negara tahun 2004 dan AP 150
  - Jadual Pelupusan Rekod housekeeping
 • Sesi latihan amali
  - Penyediaan deskripsi
PESERTA

Terbuka

 

TAJUK : KURSUS PELUPUSAN REKOD DAN FAIL TIDAK AKTIF
TARIKH : 21 - 22 APRIL 2020
TEMPAT : KUALA LUMPUR
YURAN UNTUK SEORANG PESERTA :
.
Tanpa Penginapan
AHLI 
RM650.00
B/AHLI 
RM750.00
 
* Tanpa Penginapan : Yuran kursus termasuk jamuan ringan pagi/petang dan makan tengahari sahaja 
*Sila (/ ) pilihan di borang penyertaan
PEMBAYARAN :

Potongan 10% ahli dan 5% bukan ahli jika sesebuah organisasi menghantar 5 orang atau lebih peserta untuk satu program/kursus. 

Cek hendaklah dibuat atas nama 'YAYASAN AMANAH LATIHAN BERKANUN Akaun CIMB Bank PWTC: 8000630086

SIJIL : Para peserta akan menerima sijil penyertaan
TARIKH TUTUP : 7 APRIL 2020
CARA MEMOHON : Sila isikan borang dan dikembalikan kepada:-
Ketua Pegawai Eksekutif
Persatuan Badan Berkanun Malaysia
5-3F, Tingkat 3, Jalan Hentian 1C, Pusat Hentian Kajang off Jalan Reko, 43000 KAJANG
(u.p: Encik Mohd Nadzri Mohd Noor)
Tel. No : 03-87374531/87399249 Fax No : 03-87399250
Laman web - http://www.pbbm.org.my / e-mail- pbbbm@po.jaring.my / pbbbm@yahoo.com
Borang Penyertaan